نکته: این ویراست پس از اعمال نظرات کارشناسان و تایید مدیران ابلاغ خواهد شد بنابرین فعلا قابل استناد و اجرا نیست.   

مقدمه

با توجّه به اینکه همه ی اقشار جامعه باید از امکانات یکسان آموزشی و فرهنگی بهره مند شوند، ایجاد شرایط برابر برای نابینایان در مقایسه با سایر گروه های جامعه به منظور رسیدن به موقعیّت یکسان آموزشی، شغلی و اجتماعی تنها در صورتی امکان پذیر است که از نظر ابزاری و دسترسی، امکانات و شرایط یکسانی فراهم آید.

کتابخانه ها و مراکز اطّلاع رسانی نابینایان و کم بینایان با هدف رفع نیازهای اطّلاعاتی، گسترش فرهنگ مطالعه ی مفید، ارتقای علم و دانش، اطّلاع رسانی، آموزش و پرکردن اوقات فراغت برای این قشر ایجاد می شود. بدین منظور این دستورالعمل تدوین و برای اجرا ابلاغ می شود.

 

مادّه 1) اهداف

 یکسان سازی فرآیند ارائه ی خدمات در کتابخانه های نابینایان و کم بینایان؛

 تهیّه ی منابع اطّلاعاتی برای برآوردن نیازهای اطّلاعاتی نابینایان و کم بینایان؛

 تدارک امکانات لازم به منظور ارتقای آگاهی های عمومی از طریق دسترسی سریع، آسان و عادلانه به منابع اطّلاعاتی با توجّه به اقتضائات جسمی نابینایان.

 

 مادّه 2) تعاریف

نابینا: کسی است که میزان دید او کمتر از یک دهم است؛

نیمه بینا: کسی است که میزان دید او بیشتر از یک دهم است و با استفاده از وسایل کمکی (عینک) میزان دید او حداکثر به سه دهم برسد؛

عضو: در این دستورالعمل، نابینا یا کم بینایی که طبق ضوابط و مقرّرات کتابخانه به عضویّت آن در آمده باشد؛

کتابخانه ها/بخش های نابینایان و کم بینایان: منظور کتابخانه هایی دارای بخش مجزا یا کتابخانه هایی با ساختمان مجزا، منابع، تجهیزات و فعّالیّت های خاص افراد دارای آسیب بینایی است.

 

*مادّه 3) محل جغرافیایی

شرایط ویژه بخش نابینایان از حیث مکانی عبارتند از:

 به عنوان بخش جنبی یک کتابخانه یا کتابخانه مستقل در مراکز شهرها (و نه در حاشیه شهرها) قرار گیرد و امکان استفاده از وسایط نقلیه عمومی به راحتی میسر باشد.

 از محل ورودی کتابخانه تا بخش نابینایان، راهنماهایی که عبور و مرور نابینایان را تسهیل کند، نصب شود (میخ های زمین کوب، نرده های راهنما و غیره).

 از ورودی کتابخانه تا بخش نابینایان، موانع فیزیکی یا فضای غیر مسطح (پله، چهارچوب درب و غیره) بر روی زمین وجود نداشته باشد.

نکته: از استقرار امکانات و نیروی انسانی در مکان هایی که دارای شرایط فوق الذکر نیستند خودداری شود.

 

مادّه 4) شرایط عضویّت

عضویّت نابینایان و کم بینایان طبق شرایط مندرج در ذیل دستورالعمل عضویّت رایگان  است و مدارک مورد نیاز برای عضویّت، طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل عضویّت است.

  

مادّه 5) حداقل منابع اطّلاعاتی موجود در بخش

5-1. حداقل منابع بریل برای راه اندازی بخش نابینایان 100 عنوان کتاب بریل، کتاب مصوّر برجسته یا خطوط درشت است.

*5-2. حداقل کتاب گویا برای راه اندازی بخش نابینایان 3000 عنوان است.

5-3. تولید یا تهیّه منابع اطّلاعاتی نابینایان و ارائه به مراجعین، ضمن استعلام از کارشناس منابع انجام شود.

*تبصره 1. در صورت وجود لوح فشرده از کتاب های گویا، از هر عنوان، حداقل باید دو نسخه وجود داشته باشد تا نسخه ی اصل به امانت داده نشود.

5-4. مسئول بخش نابینایان موظّف است قبل از ارائه کلیّهی منابع مربوط به نابینایان اعم از خریداری شده، اهدایی، یا تهیّه شده از اینترنت، به مراجعین کتابخانه، نسبت به استعلام عناوین تهیّه شده اقدام کند.

 

*مادّه 6) شرایط استفاده و امانت

6-1. استفاده از منابع اطّلاعاتی برای اعضا در قبال ارائه ی کارت عضویّت انجام  شود.

6-2. حداکثر تعداد کتب گویای قابل امانت، 2 نسخه است.

6-3. حداکثر تعداد کتب بریل قابل امانت بخش نابینایان، 3 نسخه است.

نکته: به علت حجم زیاد منابع بریل و جلوگیری از فرسودگی زودرس از کیف های مخصوص حمل کتاب های بریل برای امانت استفاده شود. همچنین از فشرده قرار دادن منابع بریل در قفسه ها به دلیل از بین رفتن نقاط برجسته درون کتب بریل خودداری شود.

6-4. امانت نشریّات ادواری و نرم افزارهای ویژه نابینایان و کم بینایان به خارج از کتابخانه مجاز نیست، امّا امکان استفاده از آنها در کتابخانه توسط اعضا ضروری است.

6-5. ارائه فایل رقومی منابع و نیز امانت لوح فشرده به صورت رایگان انجام شود. کلیّهی خدماتی که مستلزم خرید مواد مصرفی و پرداخت هزینه از سوی کتابخانه باشد، طی تعرفه های مشخّص شده از سوی ادارات کل استانی ارائه شود.

6-6. ارائه خدمات اینترنتی برای اعضای نابینا در بخش های نابینایان، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل ارائه خدمات اینترنتی الزامی است.

6-7. کتابداران بخش های نابینایان مجاز نیستند منابعی را که ناشرین گویاساز این منابع اختصاصاً برای نابینایان تولید کرده اند، در اختیار اعضای عادی کتابخانه های عمومی قرار دهند.

 

مادّه 7) شرایط کتابدار بخش نابینایان وکم بینایان

7-1. کتابدار کم بینا، نابینا، یا در صورت بینا بودن دارا بودن شرایط مندرج در بندهای 7-2 تا 7-6؛

7-2. آشنا به شیوه ی استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای ویژه نابینایان و کم بینایان؛

7-3. تسلط داشتن به خط بریل؛

7-4. ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی کتابداری و اطّلاع رسانی، روانشناسی کودکان استثنایی؛

7-5. دارای مهارت های ارتباطی-کلامی؛

7-6. دارای مدرک 1,2 ICDL..

 

مادّه 8) شرح وظایف کتابدار بخش نابینایان و کم بینایان

8-1. انجام امور کتابداری بخش مربوطه مانند سازماندهی منابع، امانت و پاسخ گویی به مراجعه کنندگان؛

8-2. آموزش شیوه ی استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای ویژه نابینایان و کم بینایان به مراجعه کنندگان؛

8-3. کمک به مراجعه کنندگان در یافتن اطّلاعات و منابع مورد نیاز؛

8-4. برقراری ارتباط مناسب با نابینایان و کم بینایان و جذب آنها به کتابخانه؛

8-5. تعامل با سازمان های ذی ربط با هماهنگی و رعایت سلسله مراتب اداری.

 

مادّه 9) مکان و فضا

با توجّه به شرایط جسمی ویژه ی نابینایان و کم بینایان، در انتخاب محل بخش نابینایان و کم بینایان باید مسایل ذیل را در نظر گرفت:

9-1. حداقل فضای لازم برای راه اندازی بخش نابینایان و کم بینایان 50 متر مربع است.

9-2. بخش نابینایان و کم بینایان ترجیحاً در طبقه ی همکف در نظر گرفته شود.

9-3. در کتابخانه هایی که آسانسور دارند، وجود دکمه ی آسانسور با حروف بریل که دستیابی نابینایان و کم بینایان به کتابخانه را تسهیل کند، الزامی است.

9-4. از ورودی تا بخش مربوطه بر روی دیوار از میله، و در کف از سطوح برجسته برای راهنمایی مراجعان نابینا و کم بینا استفاده شود.

9-5. تابلو راهنما به خط بریل در کنار درب ورودی کتابخانه برای راهنمایی مراجعه کنندگان به فضا و منابع کتابخانه قرار گیرد.

9-6. کلیّهی موانع فیزیکی در مسیر رفت و برگشت به بخش نابینایان و کم بینایان  برطرف شود.

9-7. سطوح شیبدار در ورودی ساختمان کتابخانه برای نابینایان و معلولان حرکتی در نظر گرفته شود.

9-8. رنگ پله ها با کف ساختمان متمایز باشد و نیز از کف پوش یا موکت در ابتدا و انتهای راه پله ها به اندازه ی طول پله و عرض 40 سانتی متر استفاده شود.

9-9. از برچسب های رنگی بر روی درب های شیشه ای برای کم بینایان استفاده شود.

9-10. حتی الامکان ستون های بین مسیر از پوشش فوم استفاده شود تا از آسیب رسیدن به فرد کم بینا جلوگیری شود.

9-11. سالن های مطالعه از نورپردازی مناسب برخوردار باشند.

9-12. درب ورودی بخش نابینایان و کم بینایان به چراغی با رنگ متمایز با سایر چراغ ها تجهیز شود.

9-13. ترتیبی اتّخاذ شود که خیابان های منتهی به خیابان اصلی کتابخانه به منظور عبور و مرور افراد نابینا و کم بینا مناسب سازی شود و موانع موجود مرتفع شود.

9-14. از ابتدای خیابان اصلی کتابخانه، تابلوهای راهنمای ویژه ی افراد نابینا و کم بینا تا محوطه ی ورودی کتابخانه نصب شود.

مادّه 10) تجهیزات و نرم افزارهای ویژه ی نابینایان و کم بینایان

10-1. حداقل تجهیزات مورد نیاز بخش نابینایان عبارتست از:

دستگاه

تعداد

رایانه

2

برجسته نگار 2

1

ماشین تحریر بریل

1

چاپگر بریل

1

دستگاه چهار کاره (اسکن، نمابر، کپی، چاپگر)

با قابلیّت چاپ بر روی کاغذ A3

1

بهدید

2

صفحه نمایش یا تلویزیون 21 اینچ LCD

2

دستگاه پخش نوار کاست و DVD رومیزی

5

دستگاه ضبط کاست و DVD مجهز به پورت USB

1

هدفن مناسب

8

لوح و قلم بریل

5

انواع ذره بین1

به تعداد لازم

خط تلفن و اتصال به اینترنت پر سرعت و نمابر

یک خط

* حافظه جانبی سخت افزاری

2 دستگاه هر یک با ظرفیت 2TB

 

  

نرم افزار

تعداد نسخه

نوید 5

2

پارس آوا

2

پکجاز 8

2

جاز

2

 

1.  با توجّه به تعداد عضو کم بینا و نظر کارشناس بینایی سنجی اداره ی بهزیستی شهرستان تهیّه شود.

 

102. حداقل نرم افزارهای مورد نیاز بخش نابینایان و کم بینایان

نام تجهیزات

تعداد

قفسه کتاب بریل یک طرفه

7

قفسه مخصوص نوار کاست و CD

5

میز و صندلی مطالعه  یک نفره(بخش گویا)

5

میز مطالعه 4 نفره(بخش بریل)

2

صندلی مطالعه

15

میز رایانه

2

صندلی گردان

3

میز کتابدار

1

کابینت چاپگر بریل1

1

میز برای ضبط CD

1

جا روزنامه ای

1

قفسه نشریّات

1

 

مادّه 11) حداقل تجهیزات کتابخانه ای بخش نابینایان و کم بینایان

 

1. با طرّاحی مناسب که به میز نیاز نداشته باشد و پایه دار باشد.

 

نام مقوله

تعداد

کاغذ بریل 130 تا160 گرمی (اندونزی)

5 بند

کیف پستی مخصوص کتاب بریل

15 عدد

کیف پستی مخصوص نوار کاست

10 عدد

کیف پستی مخصوص CD

15

 

 مادّه 12) حداقل ملزومات بخش نابینایان و کم بینایان

    حداقل ملزوماتی که برای راه اندازی یک کتابخانه مجزا یا بخش مجزا برای نابینایان و کم بینایان مورد نیاز است عبارتند از:

لوح و قلم؟؟ و ...

 

*مادّه 13) درخواست گویاسازی یا تولید نسخه بریل منابع

13-1. اعضای نابینای کتابخانه های عمومی می توانند از بخشهای نابینایان دارای استودیو، گویاسازی منابع را درخواست کنند.

13-2. اعضای نابینای کتابخانه های عمومی می توانند در صورت وجود چاپگر بریل مناسب، تولید نسخه بریل منابع را درخواست کنند.

13-3. فرم تقاضای گویاسازی یا تولید نسخه بریل منابع، پس از درخواست مسئول بخش نابینایان، توسط مسئول کتابخانه (مطابق فرم شماره 2 و 3) تکمیل شود و  از طریق سامانه مکاتبات اداری دراختیار کارشناس منابع قرار گیرد.

13-4. کارشناس منابع ملزم است ظرف 3 روز پس از دریافت درخواست، پاسخ استعلام را به صورت کتبی به مسئول کتابخانه ارسال کند.

13-5. هزینه گوینده (به صورت کامل یا بخشی از آن) در هنگام گویاسازی کتاب یا هزینه کاغذ و صحّافی آن مطابق ابلاغ اداره کل استان از سوی اعضای متقاضی گویاسازی یا تولید بریل پرداخت شود.

13-6. هر گونه پرداخت اعضای نابینا و کم بینا، ضمن ارائه قبض رسید وجه انجام شود.

13-7. پس از تأیید کارشناس منابع و پرداخت هزینه های مترتب بر تولید توسط اعضا، حداکثر ظرف یک هفته نسخه سفارش داده شده تحویل شود.

13-8. مسئول بخش نابینایان ملزم است سوابق کلیّهی درخواست های ارائه شده را به تفکیک تأیید شده و تأیید نشده و نیز به تفکیک درخواست های گویاسازی و تولید نسخه بریل در کتابخانه نگهداری کند.

 

*فرم شماره 1. درخواست گویاسازی یا چاپ بریل کتاب

تقاضای گویاسازی یا چاپ بریل کتاب

 مشخّصات فردی متقاضی:                                                                                         تاریخ:

 نام و نام خانوادگی:......................................    کدملّی:..........................................              

آخرین مدرک تحصیلی: .....................     محل اخذ مدرک:..............   سال اخذ مدرک:....................

آدرس محل سکونت: ..............................................................................            تلفن  همراه: ...................

آدرس محل کار:.....................................................................................             تلفن:............................

مشخّصات نسخه مورد تقاضا:

نوع مدرک درخواستی:

 بریل                   

 گویا      

قالب درخواستی:          

 کتاب                 

  لوح فشرده        

 فایل رقومی       

عنوان نسخه:..........................................................................................................................

مؤلّف:. .........................................................ناشر: ...............................................................

نظر کارشناسی مسئول بخش نابینایان در مورد گویاسازی منبع:......................................................................................................................................................................................................................................

 

                      مسئول بخش نابینایان                                                           نظر کارشناس منابع

                      امضا                                                                امضا                                             

 

 *فرم شماره 2. درخواست مجوز گویاسازی منابع مورد نیاز بخش نابینایان

درخواست مجوز گویاسازی در بخش نابینایان کتابخانه عمومی ..............                                                  تاریخ:

 

 

با سلام

نظر به نیاز بخش نابینایان  به گویاسازی کتاب................................................. تألیف ................................. و منتشره شده توسط ................... ، مقتضی است نسبت به اعلام نظر کارشناسی اقدامات لازم را در اسرع وقت مبذول فرمایید.

 

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول بخش نابینایان

امضا                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادّه 14) این دستورالعمل در 14 مادّه و 1 تبصره تدوین و تنظیم شد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.

 

 

 

 

         

 

پیوست1) تجهیزات و نرم افزارهای ویژه نابینایان و کم بینایان

تجهیزات ویژه ی نابینایان و کم بینایان:

برجسته نگار2: نمایشگر 40 حرفی و صفحه کلید بریل برجسته نگار 2، نمونه کامل شده برجسته نگار1، است. نابینایان از برجسته نگار برای ورود اطّلاعات به رایانه (صفحه کلید بریل) و خروج اطّلاعات از آن (نمایشگر بریل) استفاده می کنند. این دستگاه به همراه نرم افزارهای صفحه خوان مانند جاز و نرم افزارهای جانبی مانند نوید 5، مجموعه کاملّی را برای استفاده ی نابینایان از رایانه فراهم می آورد.

 

 

دستگاه زای فیوز هیتر(Zy-Fuse- Heater): دستگاه برجسته ساز تصاویر. دستگاه Zy-Fuse یک روش سریع برای تولید اشکال و نمودارهای برجسته برای نابینایان می باشد. این دستگاه با استفاده از کاغذهای قابل برجسته شدن Zy-Tex2 اشکال برجسته را تولید می کند. کافی است که شکل مورد نظر روی کاغذ Zy-Tex2  چاپ شود و یا با ماژیک روی آن نقاشی شود و از دستگاه Zy-Fuse عبور کند. کل زمان تولید یک صفحه کمتر از 7 ثانیه است.

 

 

 

ماشین تحریر بریل: این دستگاه تایپ ویژه نابینایان است که دارای 6 کلید اصلی برای درج حروف بریل است که در بین آنها یک کلید برای ایجاد فاصله در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

چاپگر بریل(BraillePrinter): چاپگرهای بریل Index در 3 مدل Everest،   4x4Pro و 4WavesPRO ارائه می شود. Everest چاپگر بریل دو طرفه برای کاغذهای تک برگی است. چاپگر 4x4Pro چاپگری دو طرفه برای قالب بندی مجلّه ای است و سرعت چاپ بالا از مزیّت های دستگاه است. چاپگر 4WavesPRO سریع ترین چاپگر دنیا است که بر مبنای چاپ چند تایی، طرّاحی شده است این چاپگر با استفاده از 4 مدل چاپگر قابل تعویض یکسان (4 هد) به شما توانایی کنترل سرویس و نگهداری چاپگر را می دهد. سرعت بالا (1000صفحه درساعت)، پشتیبانی شبکه، گرافیک با کیفیّت بالا، وضعیّت بازخورد، دوام قابل توجّه و برجسته نقاط بریل از مزایای این چاپگر است.

 

 

 

 

 

 

دستگاه سروش: انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان. سروش دستگاهی جانبی برای رایانه است که به  همراه نرم افزارهای گویا، آموزش لمسی- صوتی را تحقّق می بخشد. این دستگاه قادر است مفاهیم تصویری را به نابینایان انتقال دهد. در این روش پس از تهیّه ی تصاویر برجسته و تدوین موضوع آموزشی توسط مربیّان و نرم افزارهای طرّاحی، این تصاویر بر روی دستگاه سروش قرار داده می شود و کاربر در گام اوّل تصویر را لمس می کند و تصوّری ذهنی از مورد را برای خود ایجاد می کند، سپس با فشار دادن بر سطح تصویر در محل هایی که نیاز به اطّلاعات دارد، توضیحات بیشتری را به صورت گویا دریافت می کند. موارد کاربری دستگاه سروش می تواند در زمینه هایی از قبیل آموزش جغرافی، آموزش ریاضیات، داستان های گویا و ... باشد.

 

دستگاه بهدید: درشت نمای الکترونیک بهدید دستگاهی است برای استفاده افراد کم بینا، که با درشت نمایی متون امکان خواندن متن و مشاهده تصاویر را از طریق دستگاه تلویزیون و یا با استفاده از تجهیزات جانبی از طریق مانیتور رایانه فراهم می کند. بهدید در سه مدل بهدید 5، +5، 50/8 عرضه می شود. درشت نمای بهدید 5 یک دستگاه متحرک است که به کمک منبع تغذیه و اتصال به تلویزیون و یا مانیتور کار می کند. بهدید 5 دارای قابلیّت های خوبی از قبیل قابلیّت تنظیم از طریق نمایشگر روی صفحه، بزرگنمایی متغیّر، ارائه ی تصویر مثبت و منفی، تغییر رنگ زمینه، مجموعاً در چهار حالت، مستقل از نور محیط، قابلیّت اتصال به ورودی آنتن یا ویدیوی تلویزیون یا مانیتور مجهز به ورودی ویدیو و قابلیّت اتصال به رایانه با استفاده از Videocapture یا TVUSBBox است. بهدید +5 مشابه بهدید 5 بوده با این تفاوت که امکان اتصال به ورودی آنتن حذف می شود و در عوض از باتری قابل شارژ، با ماندگاری بیش از سه ساعت، در داخل خود استفاده می کند، بدین ترتیب با استفاده از یک TVUSBBox می تواند در کنار یک رایانه کیفی به صورت قابل حمل به کار گرفته شود. در بهدید 50/8، کاربر با قرار دادن عینکی به وزن 59 گرم بر روی چشم، یک تلویزیون LCD 50 اینچی را در فاصله یک متری خود مشاهده خواهد کرد و از کلیّهی امکانات بهدید 5 برای مطالعه بهره خواهد جست.

دستگاه پخش کاست (casetplayer): برای شنیدن کتاب های گویایی که بر روی کاست ضبط شده اند مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه پخش لوح فشرده/دی وی دی(VideoCD/DVD): برای شنیدن کتاب های گویایی که بر روی دیسک های نوری ضبط شده اند، استفاده می شود.

 

نرم افزارهای ویژه نابینایان

برنامه ی صفحه خوان (ScreenReader): برنامه ای است که ابزارهایی را برای خواندن متن های موجود روی صفحه نمایشگر و تشخیص برخی از اشکال گرافیک استاندارد فراهم  می آورد. نمونه اشکال گرافیکی، دگمه ها، آیکون ها، میله های ابزار و غیره قابل تشخیص هستند. نرم افزارهای جاز و پکجاز از نمونه برنامه های صفحه خوان هستند.

جاز (Jaws): یک نرم افزار متن خوان است که ابزارهایی را برای خواندن متن های موجود روی صفحه نمایشگر و تشخیص برخی از اشکال گرافیک استاندارد فراهم  می آورد. این نرم افزار برای زبان انگلیسی طرّاحی شده است و نمونه فارسی آن همان پکجاز است.

پکجاز 8: نرم افزار پکجاز نرم افزاری است که مشکلات جاز را برای نابینایان فارسی زبان حل می کند. مزیّت عمده ی برنامه پکجاز این است که بدون آن که تغییری در برنامه جاز ایجاد کند، درکنار آن اجرا شده و امکانات گویایی و بریل فارسی را به آن اضافه می کند.

پارس آوا: این نرم افزار ویژه ی نابینایان فارسی زبان ایران طرّاحی شده است. دسترسی به واژه شناس فارسی OCR می تواند متن های اسکن شده را به Word تبدیل کند و با متن خوان فارسی آن را بخواند. استفاده از این نرم افزار در محیط های WORD، INTERNET، سایت خبرگزاری ها و روزنامه ها از قابلیّت های آن است. غلط یاب فارسی نیز از قابلیّت های آن است که پس از نصب در منوی Tools در MicrosoftWord گزینه ی آن ظاهر می شود و به وسیله ی آن غلط های داخل متن را می توان تصحیح کرد.

کرزوایل (kerzweil): این نرم افزار متن اسکن شده انگلیسی را به فرمت Text و صوت تبدیل می کند. در واقع همان OCR انگلیسی محسوب می شود که نمونه فارسی آن، نرم افزار پارس آوا است.

نوید 5 : نوید 5 دارای 6 برنامه ی کاربردی (ویرایشگر، واژه نامه، کتابخانه ی الکترونیک، سر رسید و پایگاه اطّلاعاتی شخصی، قرآن و شطرنج) است که نیازهای نابینایان را در محیط ویندوز برطرف می کند. برنامه ویرایشگر بریل و گویا برنامه ای بر پایه ی برنامه ی ورد مایکرؤسافت است. این برنامه با اضافه کردن خروجی صوتی و بریل فارسی و انگلیسی به ورد، مشکل خواندن و نوشتن را که از عمده مشکلات نابینایان است، برطرف می کند. کتابخانه الکترونیک متن کامل 2200 کتاب الکترونیک فارسی و امکان جستجو در آن و مطالعه به صورت بریل و گویا فراهم می آورد. برنامه واژه نامه دارای چهار واژه نامه کامل انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی، و فارسی به فارسی است. برنامه قرآن متن کامل قرآن را با خروجی بریل و صوتی عربی (استاد منشاوی) و با ترجمه فارسی و انگلیسی گویا، در اختیار استفاده کننده قرار می دهد. برنامه سر رسید و پایگاه اطّلاعاتی شخصی، مشکل نگهداری اطّلاعاتی از قبیل نام و شماره تلفن ها و... قرار ملاقات ها بر اساس تقویم شمسی و... را برای استفاده کنندگان متعدّد سیستم برطرف می کند. برنامه شطرنج، با خروجی بریل و گویا، یک حریف فرضی کامل را برای بازی شطرنج، برای شخص نابینا فراهم می آورد.

 

پیوست2)  نمونه نشریّات ویژه نابینایان

ماهنامه بشری، روزنامه ایران سپید، دوره جدید فصلنامه اندیشه سپید (فصلنامه «اندیشه سپید» نخستین فصلنامه اطّلاع رسانی ویژه کتابخانه های نابینایان کشور که نسخه گویای آن نیز در بخش نابینایان پایگاه اطّلاع رسانی سازمان اسناد کتابخانه ملّی موجود است)، ماهنامه گویا شقایق ( ماهنامه گویا)