ضمن تشکر از مشارکت فعالانه شما کتابدار عزیز :

 -  این ویراست پس از اعمال نظرات کتابداران و تایید نهایی دبیرکل محترم ابلاغ خواهد شد بنابرین فعلا قابل استناد و اجرا نیست.   

- لطفا نظرات مربوط به هر دستورالعمل را ذیل همان دستورالعمل مرقوم فرمایید.

- لطفا از ارسال نامه رسمی خودداری کنید.

- لطفا  به بند مورد نظر خود با ذکر شماره اشاره کنید و حتی الامکان از ثبت نظرات مشابه اجتناب فرمایید.

- لطفا از ارسال نظر خصوصی جدا خودداری کنید! 

- پرسش های خود را در خصوص کلیات را در اینجا ذکر بفرمایید، سعی خواهیم کرد در اسرع وقت پاسخ دهیم.

- پیشنهادات خود در خصوص نحوه چاپ، ترتیب فصل ها و... را نیز اینجا ذکر بفرمایید.