این متن تصویب شده است.

من به عنوان عضوی از خانواده ی بزرگ کتابداران، در پیشگاه قدس الهی متعهّد می شوم:

1- با التزام به قانون اساسی و اطاعت از اصل ولایت مطلقه فقیه، توان خود را در دفاع از ارزش  های اسلامی و انقلابی و تحقّق آرمان های بنیان  گذار نظام مقدّس جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، و تبعیّت از مقام معظّم رهبری به کار بندم. 

2- با حفظ، نشر و ترویج ارزش ها دینی و انقلابی در برابر تهاجم فرهنگی غرب ایستادگی کنم.

3- به عنوان مشاوری امین در جهت ارتقای مطالعه  ی مفید تلاش کنم.

4- با ایجاد محیطی امن و جذّاب برای اعضا و مراجعان، زمینه  ی بهره مندی شایسته از اوقات فراغت را فراهم سازم.

5- با مراجعان با تواضع، احترام و حسن خلق رفتار کنم.

6- در حفظ اموال عمومی کوشا باشم و در استفاده  ی بهینه از امکانات، سعی خویش را بکار بندم.

7- نسبت به اجرای قوانین، مقرّرات و دستورالعمل  های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ملزم باشم.

8- مهرورزی را سرلوحه  ی رفتار خود قرار دهم و با همکاران با احترام، انصاف و حسن نیّت رفتار کنم.

9- در جهت ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران کوشش نمایم.

10- نسبت به رشد و ارتقای دانش خود به ویژه دانش تخصّصی کتابداری و اطّلاع  رسانی همّت گمارم.