نکته: این ویراست پس از اعمال نظرات کارشناسان و تایید مدیران ابلاغ خواهد شد بنابرین فعلا قابل استناد و اجرا نیست.   

کتابخانه های عمومی به عنوان یک پایگاه فرهنگی منسجم در جامعه، مکانی مناسب برای کسب تجربه و عملیاتی کردن آموزش های تئوری کسب شده در طی مقاطع تحصیلی مختلف برای دانشجویان رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی (همه گرایش ها) محسوب می شود. توجه به تربیت فراگیران این رشته به صورت کاربردی و موثر در قالب کارورز، در زمره رسالت های مورد توجه نهاد کتابخانه های عمومی کشور به شمار می آید. لذا به منظور تربیت کتابداران توانمند و تاثیر گذار در کتابخانه های عمومی، دستورالعمل ذیل تدوین و برای اجرا ابلاغ می شود.  

 

مادّه 1) اهداف

·         توانمند سازی دانشجویان رشته کتابداری و کلیه گرایش های آن پس از فراگیری مطالب نظری با  فعالیت تجربی در کتابخانه های عمومی؛

·         آشنایی با نرم افزار مدیریت کتابخانه های عمومی  و کیفیت ارائه خدمات آن؛

·         آشنایی با کیفیت ارائه خدمات به اعضا و مراجعین در کتابخانه های عمومی؛

·         آشنایی با ساختار فعالیت های در حال انجام  کتابخانه های عمومی براساس دستورالعمل های ابلاغی نهاد؛

مادّه 2) تعاریف

     کارورز کتابخانه: داوطلبی است که به منظور کسب مهارت عملی  پس از طی دوره های تئوری پس از تحویل مدارک مورد نیاز  به یکی ازکتابخانه های عمومی معرفی می شود.

     کارورزی در کتابخانه: دوره ای است که فرد کارورز براساس سرفصل مصوب، در مدت زمان مصوب در یکی از کتابخانه های عمومی، تحت نظارت مسئول آن کتابخانه به ارائه خدمات می پردازد.

مادّه 3) شرایط پذیرش کارورز

دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی (کلیه گرایش ها) و در همه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده 4) مراحل پذیرش کارورز

4-1. تهیه مدارک مورد نیاز توسط دانشجو شامل:

الف)معرفی نامه با امضای مدیر گروه و یا مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با ذکر سرفصل مصوب و مدت زمان مصوب دوره و نیمسال تحصیلی، خطاب به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان؛

ب) یک قطعه عکس پرسنلی؛

ج) اصل و کپی کارت ملی؛

د)  اصل و کپی کارت دانشجویی.

4-2. مراجعه متقاضی به دفتر مسئول شهرستان و تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک(پیوست1).

4-3. بررسی و مدارک توسط مسئول شهرستان و تعیین زمان شروع بکار و نحوه حضور در صورت تایید.

4-4. ابلاغ نامه شروع بکار به کارورز و رونوشته به کتابخانه مربوطه.

4-5. گذراندن دوره آموزشی کارورز در کتابخانه و تهیه نامه پیرو توسط کتابخانه به مسئول شهرستان همراه با تاییدیه حسن خلق و رفتار و مهارت کارورز در هفته آزمایشی

4-6. ثبت اطلاعات کارورز در سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی و تعیین گروه شغلی به عنوان «کارورز«،

نکته: از تعریف گروه شغلی کتابدار برای کارورز خلاف مقررات می باشد.

4-7. شروع بکار رسمی کارورز و گذراندن مدت ساعت معین

نکته: مسئولیت ثبت ساعت کار به عهده مسئول کتابخانه می باشد.

4-8. تهیه نامه پایان کارورزی توسط مسئول کتابخانه و گزارش انجام کارورزی و اعلام نمره

4-9. تهیه نامه بازگشت به دانشگاه توسط مسئول شهرستان و اعلام نمره کارورز

4-10. بایگانی مستندات در اداره شهرستان

ماده 5) سایر شرایط

5-1. حداکثر سهمیه پذیرش کارورز به صورت همزمان در هر کتابخانه، مطابق جدول ذیل خواهد بود:

ردیف

درجه کتابخانه

حداکثر تعداد کارورز

1

مرکزی استان

10

2

استاندارد

6

3

مرکزی شهرستان

5

4

درجه 1

4

5

درجه 2

4

6

درجه 3

4

7

درجه 4

3

8

درجه 5

3

9

درجه 6

3

10

درجه 7

2

11

درجه 8

2

12

درجه 9

2

13

روستایی

2

14

مشارکتی

مطابق با قوانین سازمان همکار

 

5-2. پرداخت وجه به کارآموزان در قالب کارمزد خلاف مقررات می باشد.

5-3. صدور تقدیرنامه از طرف مسئول شهرستان در شرایطی که کارورز علاوه بر مسئولیت خود کمک حائز اهمیتی به کتابخانه کرده باشد بلامانع می باشد.

ماده 6) ابلاغ

این دستورالعمل در 6 مادّه و تدوین و تنظیم شد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.


پیوست 1) فرم درخواست گذراندن دوره کارورزی

 

 

بسمه تعالی

اینجانب                  

 فرزند                           به شماره دانشجویی                          و شماره ملی

دانشجوی رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه                                 مقطع                        . درخواست طی دوره کارورزی/کارآموزی در کتابخانه های عمومی شهرستان                استان         .          داشته و متعهد می گردم در طول این مدت تبرعاً و بدون چشمداشت حق الزحمه در کتابخانه مزبور فعالیت خواهم نمود و نهاد کتابخانه های عمومی کشور هیچگونه تعهد استخدامی و بیمه و یا ادامه کار به اینجانب را نخواهد داشت. اینجانب طبق این تعهدنامه حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

 

امضا

تاریخ

 

این قسمت توسط مسئول شهرستان تکمیل شود:

       در خواست نامبرده به دلایل ذیل تایید     ™نمی شود    ™می شود.

1-

2-

3-

در صورت تایید:

نامبرده طی نامه شماره                     به کتابخانه                                  معرفی و از تاریخ         13 شروع بکار خواهد شد.